Montessori Sensorial

  • Enter Your Title

Phương pháp dạy môn Cảm quan (Sensorial) của Montessori

Date: July 28, 2015 Author: Saigon Kindergarten Categories: Montessori Sensorial

1.Mục đích của môn học cảm quan (Sensorial). Cảm quan (Sensorial) xuất phát từ gốc từ tiếng Anh (senses) có nghĩa giác quan. Điều đó có nghĩa học môn cảm quan là trẻ học cách nhận thức, định hình thế giới xung quanh mình thông qua các giác quan trên cơ thể. Bà Maria Montessori …

Đọc thêm