Montessori Practical Life

  • Enter Your Title

Phương pháp dạy Kỹ năng sống (Practical Life) trong Montessori

Date: July 28, 2015 Author: Saigon Kindergarten Categories: Montessori, Montessori Practical Life

Mục đích và ý nghĩa của môn học. Mục đích và ý nghĩa của môn học Thực hành cuộc sống là để giúp trẻ phát triển khả năng kiểm soát và phối hợp các hoạt động của các bộ phận trên cơ thể, giúp trẻ rèn luyện được tính tự lập và dần thích nghi…

Đọc thêm