Chương trình học hàng tháng

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1 + 2/2024 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1 Từ ngày 1 đến 6 /1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt  – Hướng dẫn trẻ biết cửa hàng giỏ, dép phòng, biết chào hỏi lễ phép đúng. – Trò chuyện với trẻ về một số loại rau Thời gian học Rèn luyện kỹ năng…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2023 LỚP CHỒI

Date: November 2, 2023 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – THÁNG 11 Từ ngày 30/10 đến 3/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trẻ tìm hiểu về nhu cầu của gia đình – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết tu lựa chọn trang phục phù hợp – nhắc nhở…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2023 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: November 2, 2023 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1 THÁNG 11 Từ ngày 30/10 đến 3 /11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt  – Hướng dẫn trẻ biết cửa hàng giỏ, dép phòng, biết chào hỏi lễ phép đúng. – Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới. Thời gian học VĐCB: Bò chui…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẦM THÁNG 11/2023

Date: November 2, 2023 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 30/10 đến 3/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Thời gian học Tung bóng -TC: Về đúng số nhà Biết…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2023

Date: October 1, 2023 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1 Từ ngày 2/10 đến 6/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt      * TDS: + Hô hấp: Thổi bóng + BTPTC: Tập trôi bóng + Tập kết hợp bài hát + Trò chuyện với trẻ về các giác quan của trẻ Thời gian học Trẻ nhận…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2023 lớp lá

Date: October 1, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 2 /10 đến 6/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể giáo dục: + Đi vòng tròn, đi nhóm Gô tích, đi…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2023 lớp mầm

Date: October 1, 2023 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 2/10 đến 6/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt   Trò chuyện với trẻ về gia đình bé , về các nhu cầu của gia đình, nhanh trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Thời gian học Các…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 9/2023

Date: September 1, 2023 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

                                                          KẾ HOẠCH LỚP CHỒI (4 TUỔI) TUẦN 1 Tháng 9                                …

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẦM THÁNG 9 NĂM 2023

Date: September 1, 2023 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – THÁNG 9 Từ ngày 5/9 đến 9/9 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt      * TDS: Tập kết hợp với bài hát* Ổn định nền nếp:- Trẻ biết xếp cặp sách lên kệ, cửa hàng giày dép- Trẻ ngồi đúng phòng, tổ và nhận biết…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRINH HỌC LỚP NHÀ TRẺ ( 24 Đến 36 th) THÁNG 5/2023

Date: May 2, 2023 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ

TUẦN 1: Chủ đề: Lớp mẫu giáo 3 tuổi – Từ ngày 2  đến 5 /5 /2023 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về một số…

Đọc thêm