Nhà trẻ

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2023 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: March 1, 2023 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 3 Từ ngày 27 / 2 đến  04/ 3   – Tuần 2: Từ 06 đến 11/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1 + 2/2023 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: February 1, 2023 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1   Từ ngày 02 đến 06 /1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về một số loại rau Giờ học Rèn kỹ năng chạy theo…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2022 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1  THÁNG 11 Từ ngày 31/10 đến 5 /11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới. Giờ học VĐCB: Bò chui qua…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHÀ TRẺ ( 25 đến 36 tháng) THÁNG 9/2022

Date: September 1, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ

TUẦN 1 Từ ngày 5/9 đến 10/9 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng      * TDS: + Hô hấp: Thổi bóng + BTPTC: Tập với bóng + Tập kết hợp với bài hát + Trò chuyện với trẻ về các giác quan của trẻ Giờ học Tổ …

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7 NĂM 2022 – LỚP NHÀ TRẺ

Date: July 2, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4/7: Nhận biết: -Bài thơ: bắp cải xanh -Hoạt động với đồ vật – Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 5/7: Tạo hình: -Tô màu xe ô tô -QSTN: cây hoa -Tc: bật qua vòng tròn 5/7: Âm nhạc: -Bài hát con gà…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 /2021 LỚP 24 – 36 THÁNG

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 4 Từ ngày 5  đến 9 /4  NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng thiên nhiên. Giờ học Kỹ…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2020

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1 Từ ngày 5/10 đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng      * TDS: + Hô hấp: Thổi bóng + BTPTC: Tập với bóng + Tập kết hợp với bài hát + Trò chuyện với trẻ về các giác quan của trẻ Giờ học Trẻ…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: December 2, 2019 Author: mod Categories: Bản tin nhà trường, Chương trình, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1  THÁNG 12 Từ ngày 2/12  đến 07 /12 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới. Giờ học Nhận biết tên và…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ LỚP NHÀ TRẺ – THÁNG 8 NĂM 2019

Date: August 1, 2019 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 29/7: Nhận biết: -Bài thơ: Con chim hót -Hoạt động với đồ vật – Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 30/7: Tạo hình: -Tô màu bông hoa -QSTN: Cây hoa -TC: Bật qua vòng tròn 31/7: Âm nhạc: -Bài hát: Em ngoan hơn…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRINH HỌC LỚP NHÀ TRẺ ( 24 Đến 36 th) THÁNG 5/2018

Date: May 2, 2019 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ

TUẦN 1: Chủ đề: Lớp mẫu giáo 3 tuổi – Từ ngày 29/4 đến 4 /5 /2019 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về một số…

Đọc thêm