4 tuổi (Chồi)

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2023- LỚP CHỒI

Date: March 1, 2023 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

TUẦN 1 – THÁNG 3 Từ ngày 2732 đến 4/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu các phương tiện giao thông quen thuộc. – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp – Nhắc…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 1 + 2 /2023

Date: February 1, 2023 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1: THÁNG 1: Từ ngày 1/2 đến ngày 1/6 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trẻ tìm hiểu về những cây xanh có xung quanh bé – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp – Trẻ…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2022 LỚP CHỒI

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – THÁNG 11 Từ ngày 31/10 đến 5/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về nhu cầu của gia đình – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp – Nhắc nhở…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7/2022 – LỚP CHỒI

Date: July 2, 2022 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4/7 : Thể dục -Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng -Vật nổi vật chìm – biết chơi trật tự trong sân trường -Ôn bài hát: Trái đát này là của chúng mình 5/7:Tập viết –Tập viết nét hở trái -Tô màu và…

Đọc thêm

CHƯƠNG HỌC THÁNG 4/ 2021 – LỚP CHỒI

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Uncategorized

Tuần 1: Sự kiện: Sách là người bạn thân thiết của bé – Từ  5/4  – 9/4 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về các cuốn sách – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2020 lớp chồi

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 –  Từ ngày 5/10 đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ biết tên gọi của các bộ phận trên cơ thể, các giác quan. – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 9/2020

Date: September 1, 2020 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

                                                          KẾ HOẠCH LỚP CHỒI  (4 TUỔI) TUẦN 1 Tháng 9                                …

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 12/2019

Date: December 2, 2019 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1 – THÁNG 12 Từ ngày 2/12 đến 6/12 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về những con vật nuôi gia đình – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp – Nhắc…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 8 NĂM 2019 – LỚP CHỒI

Date: August 1, 2019 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 29/7: Thể dục – Bò dích dắc qua các vật -TCVĐ: Cá xấu lên bờ -Đọc các bài thơ đã thuộc -Rèn kĩ năng xếp quần áo 30/7: Đọc thơ -Thăm nhà bà Trò chơi: Gà về chuồng Rèn kĩ năng rửa mặt -Chơi ghép…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 5-2019

Date: May 2, 2019 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

Tuần 1:  Thủ Đô Hà Nội – TPHCM – Từ  29/4  – 4/5/2019 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về Thủ Đô Hà Nội và TPHCM – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù…

Đọc thêm