5 tuổi (Lá)

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ THÁNG 3/2024

Date: March 1, 2024 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình

Các chỉ số dạy trong tháng: 3, 10, 28, 38, 43, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 84, 102, 107 TUẦN 1 – THÁNG 3 Từ ngày 26/2  đến  2 /3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1+2 /2024 LỚP LÁ

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

Các chỉ số dậy trong tháng: 4,12,18.20. 23. 35, 36, 47, 55, 66, 85 ,94, 102 ,113. 13, 24, 44, 52, 68, 80, 96, 110 TUẦN 1 – THÁNG 1  Từ ngày 1   đến  6 /1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12 LỚP LÁ NĂM 2023

Date: December 2, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1 – THÁNG 12 Từ ngày 4 /12 đến 8 /12 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể giáo dục: Đi vòng tròn, đi tàn gô,…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2023 LỚP LÁ

Date: November 2, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1 – Từ ngày 30/10 đến 3/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huỳnh lục lục tình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể giáo dục: + Đi vòng tròn, đi nhon chan, đi khom, đi bằng…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2023 lớp lá

Date: October 1, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 2 /10 đến 6/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể giáo dục: + Đi vòng tròn, đi nhóm Gô tích, đi…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 8/2023 – LỚP LÁ

Date: August 29, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 31/7 : Thể dục – Bật qua vật cản -Trò chơi: chui qua cổng -Ôn bài hát và xem video về các khu du lịch nổi tiếng ở việt nam –Rèn cách chơi các TC ở góc học tập (cả tuần) 1/8: Tập viết –Tập…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ THÁNG 5/2023

Date: May 2, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1:  Quê hương của bé:   Từ ngày 2  đến  5 /5/2023 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể dục: Đi vòng tròn, đi nhón…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2023 – LỚP LÁ

Date: April 1, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1:  Sự kiên: Sách là người bạn thân thiết của bé –   Từ ngày 27/3   đến 1 /4 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ –…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ THÁNG 9 NĂM 2023

Date: September 1, 2020 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

CÁC CHỈ SỐ DẠY THÁNG 9: 6, 15, 16, 17, 27, 29, 37, 54 ,64, 75 ,83, 108, 109   TUAN 1: Tu 4 den 8 thang 9 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt Xác định trái, phải, trên dưới so với bản thân trẻ. Phân loại…

Đọc thêm

5 tuổi (Lá)

Date: July 28, 2015 Author: Saigon Kindergarten Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình

Chương trình được thiết kế dựa trên sự phối hợp khoa học giữa chương trình khung của Bộ GD với bộ chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi và được tiến hành giảng dạy trong suốt năm học, thông qua kế hoạch phân phối thời gian và chế độ sinh hoạt chặt chẽ, phù hợp…

Đọc thêm