Chương trình học ngoại khóa

  • Enter Your Title

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THAM QUAN CHO BÉ

Date: November 11, 2015 Author: mod Categories: Chương trình học ngoại khóa

Kế hoạch tổ chức buổi tham quan dã ngoại nhân chủ đề gia đinh và chủ đề nghề nghiệp Do bận chuẩn bị chương trình 20/11 và 1 số công việc khác nên nhà trường quyết định dời chuyến tham quan dã ngoại nhân chủ điểm gia đình và nghề nghiệp váo thứ 3 ngày…

Đọc thêm

English courses for kids

Date: September 19, 2015 Author: mod Categories: Chương trình học ngoại khóa, Thông tin

Course 1 Lessons – 12 weeks • Unit intro – Alphabet Aim: Teach 26 letters of the alphabet • Unit 1 – Greetings – Hello Aim: Teach basic greetings – Hello, Hi, Goodbye. • Unit 2 – What’s your name? Aim: Teach kids how to say their names and how to ask the names of…

Đọc thêm