August2017

  • Enter Your Title

Hướng dẫn đăng nhập camera TMNSG

Date: August 20, 2017 Author: Saigon Kindergarten Categories: Camera

Sau đây là hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống camera của Trường Mầm Non Sài Gòn qua máy tính cá nhân (PC & laptop), smartphone, và máy tính bảng 1. Đăng nhập qua máy tính cá nhân PC & laptop: Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website http://camcs1.truongmamnonsaigon.com:90 Bước 2: Cài plugin cho trình duyệt. Lưu ý:…

Đọc thêm