July2019

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 8/2019 – LỚP LÁ

Date: July 29, 2019 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 29/7 : Thể dục – Bật qua vật cản -Trò chơi: chui qua cổng -Ôn bài hát và xem video về các khu du lịch nổi tiếng ở việt nam –Rèn cách chơi các TC ở góc học tập (cả tuần) 30/7: Tập viết –Tập…

Đọc thêm