September2020

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ THÁNG 9 NĂM 2023

Date: September 1, 2020 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

CÁC CHỈ SỐ DẠY THÁNG 9: 6, 15, 16, 17, 27, 29, 37, 54 ,64, 75 ,83, 108, 109   TUAN 1: Tu 4 den 8 thang 9 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt Xác định trái, phải, trên dưới so với bản thân trẻ. Phân loại…

Đọc thêm