October2020

  • Enter Your Title

Chương trình học tháng 10/2023 lớp choi

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 2/10 đến 6/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trẻ biết tên của các bộ phận trên cơ thể, các giác quan. – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết loại chọn trang phục phù hợp – nhắc…

Đọc thêm