October2020

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2020

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1 Từ ngày 5/10 đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng      * TDS: + Hô hấp: Thổi bóng + BTPTC: Tập với bóng + Tập kết hợp với bài hát + Trò chuyện với trẻ về các giác quan của trẻ Giờ học Trẻ…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2020 lớp lá

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 5 /10  đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể dục: + Đi vòng tròn, đi nhón gót, đi khom,…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2020 lớp chồi

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 –  Từ ngày 5/10 đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ biết tên gọi của các bộ phận trên cơ thể, các giác quan. – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2020 lớp mầm

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 –  Từ ngày 5/10 đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về gia đình bé , về các nhu cầu của gia đình, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học Tập…

Đọc thêm