November2020

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2020 LỚP CHỒI

Date: November 2, 2020 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – THÁNG 11 Từ ngày 2/11 đến 6/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về nhu cầu của gia đình – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp – Nhắc nhở…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2020 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: November 2, 2020 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1  THÁNG 11 Từ ngày 2   đến 7 /11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới. Giờ học VĐCB: Bò chui qua…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2020 LỚP LÁ

Date: November 2, 2020 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1 – Từ ngày 2/11  đến 6/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ – Thể dục: + Đi vòng tròn, đi nhón gót, đi khom, đi…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẦM THÁNG 11/2020

Date: November 2, 2020 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 2  đến 6/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học Tung bóng -TC: Về đúng số nhà Biết…

Đọc thêm