March2021

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ THÁNG 3/2021

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình

Các chỉ số dạy trong tháng: 3, 10, 28, 38, 43, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 84, 102, 107 TUẦN 1 – THÁNG 3 Từ ngày 1/3  đến  6 /3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021 LỚP MẦM

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1:   Từ ngày 01  đến 06/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học VĐCB: Biết bò bằng bàn tay, cẳng chân  –…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 3 Từ ngày 01 /63 đến  06/63   – Tuần 2: Từ 08 đến 13/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về một số…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021- LỚP CHỒI

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

TUẦN 1 – THÁNG 3 Từ ngày 1/3  đến 6/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu các phương tiện giao thông quen thuộc. – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp – Nhắc…

Đọc thêm