April2023

  • Enter Your Title

CHƯƠNG HỌC THÁNG 4/ 2023 – LỚP CHỒI

Date: April 1, 2023 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Uncategorized

Tuần 1: Sự kiện: Sách là người bạn thân thiết của bé – Từ  3/4  – 7/4 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về các cuốn sách – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2023 – LỚP MẦM

Date: April 1, 2023 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Uncategorized

TUẦN 1:  Sự kiên: Sách là người bạn thân thiết của bé  – Từ ngày 3/4  đến 8/4 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà….

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2023 – LỚP LÁ

Date: April 1, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1:  Sự kiên: Sách là người bạn thân thiết của bé –   Từ ngày 27/3   đến 1 /4 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với phụ huynh dể nắm tình hình trẻ trong ngày – Kiểm tra vệ sinh trẻ –…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 /2023 LỚP 24 – 36 THÁNG

Date: April 1, 2023 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1: Từ ngày 3  đến 7 /4  NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép. – Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng thiên nhiên. Giờ học Kỹ năng ném…

Đọc thêm