January2024

  • Enter Your Title

CHUONG TRÌNH HỌC THÁNG 1 + 2 / 2024 LỚP MẦM

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1: Từ ngày 1/1 đến 6/1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Thời gian học VĐCB: Bò zích zắc qua 3 điểm  Biết đọc…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1+2 /2024 LỚP LÁ

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

Các chỉ số dậy trong tháng: 4,12,18.20. 23. 35, 36, 47, 55, 66, 85 ,94, 102 ,113. 13, 24, 44, 52, 68, 80, 96, 110 TUẦN 1 – THÁNG 1  Từ ngày 1   đến  6 /1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng – Trao đổi với…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 1 + 2 /2024

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1: THÁNG 1: Từ  1  đến  6/1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt – Trẻ tìm hiểu về những cây xanh có xung quanh bé – Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết loại chọn trang phục phù hợp – Trẻ biết chăm…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 1 + 2/2024 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1 Từ ngày 1 đến 6 /1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt  – Hướng dẫn trẻ biết cửa hàng giỏ, dép phòng, biết chào hỏi lễ phép đúng. – Trò chuyện với trẻ về một số loại rau Thời gian học Rèn luyện kỹ năng…

Đọc thêm