3 tuổi (Mầm)

  • Enter Your Title

CHUONG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2023 LỚP MẦM

Date: December 2, 2023 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1 – Từ ngày 4/12  đến 8/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà.
Giờ học – Bò  cao («n)

– Bò chui qua cổng

 -Biết bắt chước giọng nói các nhân vật trong chuyện:” Nhổ củ cải”. -Biết hát đúng giai điệu bài  hát:‘‘Bé khỏe, bé ngoan“  -Biết xé vụn giấy làm hoa. – Biết chọn đúng đồ dùng bác sĩ đưa về nhóm.
Hoạt động ngoài trời -QS: Các khu nhà cao tầng xung quanh và trò chuyện về công việc của chú thợ xây
– Chơi tự do
-Chơi các trò chơi dân gian.
Hoạt động chơi trong lớp Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ và chơi theo góc chơi
Sinh hoat chung – Có nề nếp vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa…
– Nhận đúng quần áo của mình, không nhầm quần áo của bạn khác.
Sinh hoạt chiều Làm các bài tập tô, đồ – Chơi chiếc túi kỳ lạ
– Ôn bài hát: Bé khỏe bé ngoan
 – Ôn: Đếm các đồ chơi trong lớp theo khả năng  – Dạy trẻ kỹ năng lau mặt sau giờ ăn
– Ôn bài
 – Ôn các bài hát đã biết.
– Chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.
Trả trẻ – Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình-   Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về
Nhận xét  

TUẦN 2 – Từ ngày 11/12  đến 15/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà.
Giờ học – Biết bò dích dắc qua 3 điểm  -Tập trả lời và đặt câu hỏi cùng cô trong bài thơ:”Gấu qua cầu”  – Tập hát đúng giai điệu bài hát:” Chú bộ đội”.  -Tập xé dải dài  dán hàng rào – Biết so sánh chiều cao của hai đối tượng
Hoạt động ngoài trời – QS: Các khu nhà cao tầng xung quanh và trò chuyện về công việc của chú thợ xây
– Chơi tự do
-Chơi các trò chơi dân gian.
Hoạt động chơi trong lớp Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ và chơi theo góc chơi
Sinh hoat chung – Có nề nếp vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa…
– Tập đánh răng trước khi ngủ trưa
Sinh hoạt chiều Làm các bài tập tô, đồ – Nghe các bài hát về chú bộ đội và NOEN  – Ôn: Ôn so sánh to nhỏ của 2 đối tượng  – Dạy trẻ kỹ năng lau mặt sau giờ ăn
– Ôn bài
 – Ôn các bài hát trong chủ đề.
– Chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.
Trả trẻ – Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình-   Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về
Nhận xét  

TUẦN 3 – Từ ngày 18/12  đến 22/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà.
Giờ học – Ném đích đứng

– TC: Bắt trước tạo dáng

– Lễ Hội Noel

-Tập kể vuốt theo cô câu chuyện “Tích chu”. -Tập hát đúng nhịp bài  hát:

‘‘Em thích làm chú bộ đội“

 -Tập xé và dán chùm bóng bay. – Lễ hội NOEL
Hoạt động ngoài trời – QS: Các khu nhà cao tầng xung quanh và trò chuyện về công việc của chú thợ xây
– Chơi tự do
-Chơi các trò chơi dân gian.
Hoạt động chơi trong lớp Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ và chơi theo góc chơi
Sinh hoat chung – Có nề nếp vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa…
– Tập đánh răng, xúc miệng trước khi ngủ trưa
Sinh hoạt chiều Làm các bài tập tô, đồ – Tìm hiểu về chú bộ đội.
– Hát: Tự chọn
 – Ôn: Đếm đến 2 và đếm theo khả năng.  – Dạy trẻ kỹ năng đi vệ sinh
– Ôn bài
 – Ôn các bài hát trong chủ đề.
– Chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.
Trả trẻ – Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình-   Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về
Nhận xét  

TUẦN 4 – Từ ngày 25/12  đến 29/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà.
Giờ học – Bật ô

– TC: Bắt trước tạo dáng

 -Tập nhận biết trang phục theo thời tiết.   -Tập dậm chân theo nhịp bài hát:”Đội kèn tí hon”.  -Tập trang trí trong hình vuông. -Tập nhận biết trang phục theo thời tiết.
Hoạt động ngoài trời – QS: Các khu nhà cao tầng xung quanh và trò chuyện về công việc của chú thợ xây
– Chơi tự do
-Chơi các trò chơi dân gian.
Hoạt động chơi trong lớp Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ và chơi theo góc chơi
Sinh hoat chung – Có nề nếp vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa…
– Tập đánh răng, xúc miệng trước khi ngủ trưa
Sinh hoạt chiều Làm các bài tập tô, đồ – Hát các bài hát về chú bộ đội  – Ôn: Đếm theo khả năng  – Lễ hội ONEN  – Ôn các bài hát trong chủ đề.
– Chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.
Trả trẻ – Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình-   Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về
Nhận xét