4 tuổi (Chồi)

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 12/2019

Date: December 2, 2019 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1 – THÁNG 12 Từ ngày 2/12 đến 6/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về những con vật nuôi gia đình
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học – Trẻ biết đi theo đường ngoằn nghèo và bật qua suối – Trẻ nhớ tên câu chuyện và nhớ được nội dung câu chuyện dê con  nhanh trí  – Trẻ thuộc lời bài hát và biết cảm thụ âm nhạc bài hát đố bạn – Trẻ biết các nét vẽ cơ bản để vẽ con gà trống – Trẻ biết một số con vật nuôi trong gia đình và đặc điểm của chúng
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có  3 – 4  đối tượng  – Ôn kịch: Cáo, thỏ và gà trống  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.

TUẦN 2 – THÁNG 12 Từ ngày 9/12 đến 13/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về những con côn trùng
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học Trẻ biết bật liên tục qua các vòng và ném trúng đích nằm ngang Trẻ thuộc bài thơ và đọc diễn cảm bài thơ mèo con  Trẻ thuộc bài hát, hát đúng và rõ lời bài hát cá vàng bơi Trẻ biết nặn một số con vật mà bé thích: gà, vịt… Trẻ biết một số đặc điểm cơ bản của động vật sống trong rừng
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn gộp 2 nhóm đối tượng và đếm  – Ôn thơ: Ong và bướm  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.

TUẦN 3 – THÁNG 12 Từ ngày 16/12 đến 20/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về n hững con vật sống dưới nước
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học – Bò dích dắc qua 4 vật

– Tìm hiểu về NOEN

Thuộc tên bài thơ và đọc diễn cảm bài thơ: chú bộ đội hành quân trong mưa  Trẻ biết đếm đến 4 và nhận biết chữ số 4 Biết các nét vẽ cơ bản để vẽ quà tặng chú bộ đội Trẻ biết các đặc điểm và công việc của các chú bộ đội
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có 1 – 4 đối tượng  – Ôn truyện: Củ cải trắng  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.

TUẦN 4 – THÁNG 12 Từ ngày 23/12 đến 27/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về lễ hội NOEN và ngày của chú bộ đội.
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học Trẻ biết đi theo đường hẹp và bật qua rãnh nước Trẻ nhớ tên câu chuyện và nội dung câu chuyện sự tích tiếng kêu của mèo  Trẻ nhận biết và gọi tên các khối cầu, trụ, vuông, chữ nhật Trẻ biết một số kĩ năng cơ bản để xé dán con cá Trẻ biết các đặc điểm cơ bản về các động vật sống dưới nước
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có 1 – 3 đối tượng  – Ôn truyện: Củ cải trắng  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.