5 tuổi (Lá)

 • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 12 LỚP LÁ NĂM 2023

Date: December 2, 2023 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1 – THÁNG 12 Từ ngày 4 /12 đến 8 /12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày
– Kiểm tra vệ sinh trẻ
– Thể giáo dục: Đi vòng tròn, đi tàn gô, đi khom, đi bằng chân Gô tích, chạy nhanh, chạy chậm.
– Trò chuyện với trẻ.
Thời gian học – Vật cản trẻ kích hoạt (15-20cm)  Trẻ hiểu được nội dung câu truyện : « Chú dê đen »  Trẻ nhận biết mối quan hệ thân thiết hơn trong phạm vi 8.  Con vật được tạo ra thích hợp hơn Trẻ làm quen với chữ cái b,d,đ.
Hoạt động ngoài trời  – Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên
– Thể hiện sự thân thiện, thư giãn kết nối với bạn bè
– Hay đặt câu hỏi.
– Biết chờ đến khi tham gia các hoạt động
Góc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoạt chung – Tập nhận biết trong bữa ăn gồm có món mặn, canh và tráng miệng.
– Tập trẻ nền nếp ngủ đúng giờ, đủ giấc ngủ
– Ngủ dậy biết gấp chiếu, phụ cô gọn gàng, cửa hàng vào tủ ngay ngắn.
– Trẻ biết vệ sinh sẽ trước khi ăn và nói to vừa phải
– Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày.
Sinh hoạt chiều – Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
– Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
– Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
 – Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
 – Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
Cuối cùng của mục tiêu
 • Vật cản trẻ em (15-20cm)
 • Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho trẻ tuổi của trẻ .
 • Trẻ hát đúng giai điệu bài hát
 • Trẻ nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt

Trẻ nhận biết tên gọi, ích lợi và đặc điểm nổi bật về môi trường sống, về vận động của một số loài vật sống trong rừng.

TUẦN 2 THÁNG 12 Từ ngày 11 /12 đến 15/12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày
– Kiểm tra vệ sinh trẻ
– Thể giáo dục: Đi vòng tròn, đi tàn gô, đi khom, đi bằng chân Gô tích, chạy nhanh, chạy chậm.
Thời gian học Trẻ thuộc bài thơ :”Chú bộ đội hành quân trong mưa”  Trẻ biết phân biệt đặc điểm các con vật nuôi trong gia đình và các con vật sống trong rừng” Trẻ biết thêm giảm trong phạm vi 8 Trẻ biết nhận quà tặng quà tặng cho bộ đội. Trò chuyện về các nhóm chú thích
Hoạt động ngoài trời  – Tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên
– Trẻ biết được gọi tên đặc điểm nổi bật về sinh sản, thức ăn của một số con vật sống trong rừng.
– Hay đặt câu hỏi.
– Biết chờ đến khi tham gia các hoạt động
Góc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoạt chung      . Phát triển các loại chất chạy động: mạnh, nhanh, bền.

 • Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho trẻ tuổi của trẻ .
 • Trẻ hát đúng giai điệu bài hát
 • Hãy kể về một công việc, hiện tượng nào để người khác có thể hiểu được.

     . Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh

Sinh hoạt chiều – Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các loài côn trùng, lợi ích và tác hại của chúng
– Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các loài côn trùng, lợi ích và tác hại của chúng
– Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các loài côn trùng, lợi ích và tác hại của chúng
 – Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
 – Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các loài côn trùng, lợi ích và tác hại của chúng
Cuối cùng của mục tiêu – Phát triển kỹ năng lăn bóng, kỹ năng phối hợp các bộ phận trên cơ sở
– Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho sáng của trẻ.
– Trẻ hát đúng giai điệu bài hát
– Trẻ nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
– Trẻ nhận biết tên gọi, ích lợi, tác hại và đặc điểm nổi bật về môi trường sống… của một số con côn trùng lặp

TUẦN 3 – THÁNG 12 Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày
– Kiểm tra vệ sinh trẻ
– Thể giáo dục: Đi vòng tròn, đi tàn gô, đi khom, đi bằng chân Gô tích, chạy nhanh, chạy chậm.
– Trò chuyện về: khi nào bé cần điều chỉnh giọng nói
Thời gian học Trẻ tìm hiểu về động vật sống dưới nước. Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện “Gà tơ đi học”
Trẻ thêm giảm,chia nhóm đối tượng có số lượng 8 ra làm 2 phần
Trẻ đã biết chữ c,e,ê
Trẻ biết vận động với giai điệu bài hát “Đàn vịt con”.

Tổ chức lễ NOEN

Hoạt động ngoài trời – Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày
– Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày
– Hay đặt câu hỏi.
– Biết chờ đến khi tham gia các hoạt động
Góc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoạt chung – Tập nhận biết trong bữa ăn gồm có món mặn, canh và tráng miệng.
– Tập trẻ nền nếp ngủ đúng giờ, đủ giấc ngủ
– Ngủ dậy biết gấp chiếu, phụ cô gọn gàng, cửa hàng vào tủ ngay ngắn.
– Trẻ biết bảo vệ sinh sẽ trước khi ăn và nói to vừa phải
– Tự rửa mặt, chải răng, căng ga nước muối nhạt hàng ngày.
Sinh hoạt chiều – Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, lợi ích và tập tính của chúng
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
– Làm bài tập đồ
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
– Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, lợi ích và tập tính của chúng
 – Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, lợi ích và tập tính của chúng
 – Làm bài tập đồ
– Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước, lợi ích và tập tính của chúng
Cuối cùng của mục tiêu Phát triển các loại chất chạy động: mạnh, nhanh, bền.

 • Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho nho tuổi của trẻ.
 • Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát
 • Gọi tên nhóm cây xanh, với đặc điểm chung.
 • – Biết ý nghĩa của 2 ngày lễ: 22/12 và NOEN

Đã nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt

TUẦN 4 – THÁNG 12 Từ ngày 25  tháng 12 đến ngày 29 tháng 12

 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trao đổi với phụ huynh huỳnh lục tình hình trẻ trong ngày
– Kiểm tra vệ sinh trẻ
– Thể giáo dục: Đi vòng tròn, đi tàn gô, đi khom, đi bằng chân Gô tích, chạy nhanh, chạy chậm.
Thời gian học Trẻ biết nhảy lò cò 5 bước iên tiếp tục đổi chân theo yêu cầu.- Trẻ bật qua vật cản 15-20 cm (ôn)  Trẻ xem lại các bài hát đàn gà trong sân, con vịt con.  Trẻ biết thêm giảm ,tách trong phạm vi 8 (ôn)  Nhóm trẻ chữ cái: b, d, đ, c, e ,ê. Trẻ tìm hiểu về một số con trùng lặp.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát, nhận xét về quang cảnh xung quanh nhân ngày NOEN, và ngày 22/12
– Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày
– Hay đặt câu hỏi.
– Biết chờ đến khi tham gia các hoạt động
Góc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoạt chung – Tập nhận biết trong bữa ăn gồm có món mặn, canh và tráng miệng.
– Tập trẻ nền nếp ngủ đúng giờ, đủ giấc ngủ
– Ngủ dậy biết gấp chiếu, phụ cô gọn gàng, cửa hàng vào tủ ngay ngắn.
– Trẻ biết vệ sinh sẽ trước khi ăn và nói to vừa phải
– Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày.
Sinh hoạt chiều – Làm bài tập đồ
– Ôn thêm giảm trong phạm vi 8
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
Hát về chú đội – Lễ hội NOEN  – Làm bài tập đồ
– Thêm bót tromng phạm vi 8
– Che miệng khi ho, thở hơi khi ngáp.
 – Làm bài tập tô
– Rèn kỹ năng viết tên của mình
– Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp.
Cuối cùng của mục tiêu – Phát triển các loại chất chạy động: mạnh, nhanh, bền.
– Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho nho tuổi của trẻ.
– Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát
– Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt