4 tuổi (Chồi)

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHỒI THÁNG 1 + 2 /2024

Date: January 1, 2024 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1: THÁNG 1: Từ  1  đến  6/1

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trẻ tìm hiểu về những cây xanh có xung quanh bé
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết loại chọn trang phục phù hợp
– Trẻ biết chăm sóc thú y, dày dép nơi quy định.
thời gian thời gian Trẻ biết bật xa 35 – 40cm *Văn học: Tuổi nhớ tên và nội dung câu chuyện: Hạt đỗ  * Tuổi trẻ thuộc lời bài hát và cảm nhận âm nhạc bài hát: Đố quả. * Tạo hình
trẻ biết các loại bút vẽ sắc bén để vẽ các loại quả: Cam, xoài, chuối…
Trẻ biết đặc điểm của 1 số loại quả: Cam, soài, chuối
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh, quan sát cây xanh có xung quanh trường.
*TCVĐ: Chơi tự do *TCD:
Chơi với đồ chơi
gốc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo dục.
Sinh hoạt chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay Thương
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che chắn khi hít thở, ngáp
Kích thước chiều – Làm các bài trong tập – Sắp xếp thứ tự về chiều rộng của 3 đối tượng.  – On: Thơ cây dây leo ( hoặc tự chọn)  – Làm các bài trong tập  – Trên các bài hát đã học.
TRƯỚC – Trả lời bằng xà phòng cho trẻ- Biết lấy giày sách và dép của mình- Trẻ biết câu hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ dài.

TUẦN 2: Tháng 1 Từ ngày 8   đến 13/1

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trẻ tìm hiểu về một số loại kết quả có ở địa phương.
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Chich ăn vặt, dày dép đúng nơi quy định.
thời gian thời gian *Có thể
ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10m
TC: Nhẩy lò cò
*Văn học: Thuộc và đọc diễn cảm bài thơ: Từ hạt đến hoa. Trẻ thuộc hát đúng và rõ lời bài hát: Em yêu cây xanh. * Tạo hình
cây bút hoa biết trẻ
* Trẻ biết chăm sóc cây trong vườn.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh, quan sát cây xanh có xung quanh trường.
*TCVĐ: Chơi tự do *TCD:
Chơi với đồ chơi
gốc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo dục.
Sinh hoạt chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay Thương
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che chắn khi hít thở, ngáp
Kích thước chiều – Làm các bài trong tập – Sắp xếp thứ tự về chiều rộng của 3 đối tượng.  – On: Thơ cây dây leo ( hoặc tự chọn)  – Làm các bài trong tập  – Trên các bài hát đã học.
TRƯỚC – Trả lời bằng xà phòng cho trẻ- Biết lấy giày sách và dép của mình- Trẻ biết câu hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ dài.

Tuần 3: – Tháng 1 Từ ngày 15 đến ngày 20/1

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Trẻ tìm hiểu một số loại rau có ở địa phương
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết loại chọn trang phục phù hợp
– Trẻ biết chăm sóc, dày đúng dép nơi quy định.
thời gian thời gian *Thể dục
– Chạy 15m trong vòng 10g
*Văn học: Thơ: Tết vào nhà Nghệ hát: Ngày bé quê em.
Vỗ tay theo nhịp: Sắp đến tết rồi.
* Tạo hình
trang trí cành mai ngày tết
* Trò chuyện về ngày tết nguyên đá.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh, quan sát không khí chuẩn bị tết cổ truyền
*TCVĐ: Chơi tự làm
*CTD: Chơi với đồ chơi
gốc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo dục.
Sinh hoạt chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay Thương
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che chắn khi hít thở, ngáp
Kích thước chiều – Làm các bài trong tập – Khi xác định nhóm có nhiều, nhóm có ít  – Ôn truyện: Chú đậu  – Làm các bài trong tập  – Nghe các bài hát về tết và mùa xuân
TRƯỚC – Trả lời bằng xà phòng cho trẻ- Biết lấy giày sách và dép của mình- Trẻ biết câu hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ dài.

TUẦN 4: – Tháng 1 Từ ngày 22 đến 27/1

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Tìm hiểu về lễ hội tết nguyên Đán
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết đơn vị trang phục phù hợp
– Chích trẻ em chuồng, dày đúng dép nơi định quy.
thời gian thời gian *Thể thao
trẻ có thể khai thác thẳng đứng cao 1m2
*Văn học
+Truyền: Niềm vui từ bát cánh cải
  Bài hát: Tự chọn * Tạo hình
+ Trẻ có 1 số kỹ năng cơ bản để cắt dán được cây xanh ( Theo mẫu)
Trẻ tìm hiểu 1 số loại rau của…
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh, không chuẩn bị thiết bị nguyên đá.
*TCVĐ: Chơi tự do *TCD:
Chơi với đồ chơi
gốc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo dục.
Sinh hoạt chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay Thương
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che chắn khi hít thở, ngáp
Kích thước chiều – Làm các bài trong tập – Nhận biết độ lớn của 2 đối tượng  – Về câu chuyện: Sự phân chia các loài hoa  – Trang trí lớp chuẩn bị đón nguyên đá.  – Nghe các bài hát về tết
TRƯỚC – Trả lời bằng xà phòng cho trẻ- Biết lấy giày sách và dép của mình- Trẻ biết câu hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ dài.

TUẦN 5: 29/1 đến 3/2

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Tìm hiểu về lễ hội tết nguyên Đán
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết đơn vị trang phục phù hợp
– Chích trẻ em chuồng, dày đúng dép nơi định quy.
thời gian thời gian *Có thể
biết bật các vật cản cao 10 – 15cm
*Văn học
thơ: tự chọn
  Trẻ thuộc, hát đúng và rõ lời bài hát: căng xắc căng xúc * Tạo hình
+ Trẻ biết vẽ và tô màu bàn vẽ
Trẻ biết đặc điểm và ý nghĩa của các loại quả trong mâm ngũ quả.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh, không chuẩn bị thiết bị nguyên đá.
*TCVĐ: Chơi tự do *TCD:
Chơi với đồ chơi
gốc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo dục.
Sinh hoạt chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay Thương
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che chắn khi hít thở, ngáp
Kích thước chiều – Làm các bài trong tập – Nhận biết độ lớn của 2 đối tượng  – Về câu chuyện: Sự phân chia các loài hoa  – Trang trí lớp chuẩn bị đón nguyên đá.  – Nghe các bài hát về tết
TRƯỚC – Trả lời bằng xà phòng cho trẻ- Biết lấy giày sách và dép của mình- Trẻ biết câu hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ dài.

TUẦN 6 tháng 2: từ 19 Den 24/2

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt – Tìm hiểu về mùa xuân
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết loại chọn trang phục phù hợp
– Chăm sóc trẻ chăn rận, dày dép đúng nơi quy định.
thời gian thời gian *Thể thao
trẻ có thể khai thác thẳng đứng cao 1m2
*Văn học
+Truyện: Kể tên và kể nội dung Câu chuyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày.
  Trẻ biết các bước cơ bản để đo độ dài của 1 vật. * Tạo hình
+ Có kỹ năng tô màu cây hoa đào, biết chọn màu phù hợp để tô.
Trẻ tìm hiểu những loại bánh có trong ngày tết.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh, không chuẩn bị thiết bị nguyên đá.
*TCVĐ: Chơi tự do *TCD:
Chơi với đồ chơi
gốc hoạt động Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo dục.
Sinh hoạt chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay Thương
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che chắn khi hít thở, ngáp
Kích thước chiều – Làm các bài trong tập – Nhận biết độ lớn của 2 đối tượng  – Về câu chuyện: Sự phân chia các loài hoa  – Trang trí lớp chuẩn bị đón nguyên đá.  – Nghe các bài hát về tết
TRƯỚC – Trả lời bằng xà phòng cho trẻ- Biết lấy giày sách và dép của mình- Trẻ biết câu hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ dài.