Chương trình

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2024 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: March 1, 2024 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 3 Từ ngày ư6/2 đến  02/ 3   – Tuần 2: Từ 04 đến 8/3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép.
– Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông
Giờ học VĐCB: Co duỗi chân đi trên vật mềm
– Nhận biết tên và đặc điểm: Xe đạp.
Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc bài: Em đi qua ngã tư đường phố.   Nhận biết số lượng 1 và nhiều  Thơ: Đọc thuộc bài thơ: Xe đạp. – Dán bánh xe ô tô
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Êm đi qua ngã tư đường phố
– Chơi: Ròng rắn lên mây, …
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu. Sửa tật mút tay cho 1 số bé.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Co duỗi chân, đi trên vật mềm Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông.  Ôn bài hát: Đèn đỏ đèn xanh  Ôn bài: Thơ: Con tàu của bé  – Tô mầu đèn giao thông
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

TUẦN 3  THÁNG 3 Từ ngày 11 đến 15 /3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào ba mẹ đi học, biết chào cô khhi đến lớp.
– Trò chuyện với trẻ về nagyf hội của cô và mẹ
Giờ học VĐCB: Đi trên vật cứng vật nhám Ôn nhận biết số lượng 1 và nhiều  Nghe hát và vận động theo nhạc bài: Em đi chơi thuyền.  Nhận biết tên và đặc điểm của thuyền buồm Tô mầu thuyền buồm
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi tự do
– Chơi: Ròng rắn lên mây, quả bóng tròn to.
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu. Sửa tật mút tây ở 1 số bé
Sinh hoạt chiều -Ôn: Đi trên vật cứng vật nhám Ôn Nhận biết xe đạp, xe máy  Ôn: Bài hát cô và mẹ  Nghe các bài về cô và mẹ  Nghe các bài hát về ngày 8/3
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

TUẦN 4  THÁNG 3 Từ ngày 18  đến 22 /3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào ba mẹ đi học, biết chào cô khhi đến lớp.
– Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông
Giờ học VĐCB: Đứng co 1 chân Nhận biết tên và đặc điểm của tàu hỏa  Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc bài: Đoàn tàu nhỏ Ôn định hướng trong không gian Tô mầu đoàn tàu
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi tự do
– Chơi: Ròng rắn lên mây, quả bóng tròn to…
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Đi trong đường hẹp Ôn nhận biết tàu thủy, thuyền buồm  Ôn truyện: Một chuyến tham quan.  Ôn nhận biết: Trên, dưới  –  Nghe các bài hát về giao thông.
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường, Hướng dẫn trẻ tự tìm và tự đi giầy dép.

TUẦN 5  THÁNG 3 Từ ngày 25 /3 đến 29/3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào ba mẹ đi học, biết chào cô khi đến lớp.
– Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông.
Giờ học VĐCB: Ném bóng vào đích – Nhận biết: Tên và đặc điểm của máy bay -Nghe hát: Anh phi công ơi Đọc thuộc bài thơ: Đi chơi phố –  Nhận biết: Vị trí trên, dươi so với bản thân.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi tự do
– Chơi: Tự chọn..
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Đi trên vật mềm Ôn nhận biết: Tàu hỏa, máy bay  Ôn VĐ: Đoàn tàu nhỏ  Nghe các bài hát vệ giao thông  -Ôn nhận biết: Trên dưới so với bản thân.
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường, Hướng dẫn trẻ tự tìm và tự đi giầy dép.