4 tuổi (Chồi)

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2024- LỚP CHỒI

Date: March 1, 2024 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

TUẦN 1 – THÁNG 3 Từ ngày 26/2 đến 2/3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu các phương tiện giao thông quen thuộc.
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học – Trẻ biết truyền bóng 2 bên theo hàng dọc – Trẻ nhớ tên và nội dug câu chuyện: Kiến con đi ô tô  – Trẻ thuộc lời bài hát và cảm thụ bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố. – Trẻ biết các nét vẽ cơ bản để vẽ một số phương tiện gaio thông quen thuộc. – Trẻ biết tên gọi và đặc điểm 1 số phương tiện giao thông gần gũi
Hoạt động ngoài trời *QS: Các phương tiện giao thông và chỗ từng loại xe trong khuôn viên chung cư.
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có  3 – 4  đối tượng  – Ôn chuyện: Kiên con đi ô tô  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.

TUẦN 2 –  Từ ngày 4 đến 8 /3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về nagyf 8 tháng 3
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học Trẻ biết đập và bắt bóng tại chỗ.
– Học về cách làm 1 số loại bánh
Chuẩn bị mọi mặt thi làm bánh.  Hát múa về thiếu nhi Trò chuyện về các bức tranh vẽ về thiếu nhi Trẻ tìm hiểu về ngày tết thiếu nhi.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Thi làm bánh  – Đọc thơ về ngày 8/3  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.

TUẦN 3 – Từ ngày 11 đến 15/3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về phương tiện và luật giao thông.
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học – Trẻ biết đập và bắt bóng tại chỗ Trẻ nhớ tên và nội dung bài thơ: Đoàn tàu lăn bánh Trẻ thuộc và vận động nhịp nhàng theo lời bài hát: Đường em đi Trẻ biết kỹ năng vẽ và tô mầu: Thuyền trên biển.i Trẻ biết một số đặc điểm của 1 số phương tiện giao thông quen thuộc.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có 1 – 4 đối tượng  – Ôn thơ: Đoàn tàu lăn bánh  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.

TUẦN 4 –  Từ ngày 18 đến 22/3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng – Trẻ tìm hiểu về một số phương tiện và luật giao thông.
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học Trẻ biết trườn theo hướng thẳng Trẻ nhớ tên và nội dung câu chuyện: Qua đường  Trẻ biết phận biệt: Sáng, trưa, chiều, tối Trẻ có kỹ năng sử dụng đất sét để nặn: Cái ô tô. Trẻ biết so sánh và phân loại 1 số phương tiện giao thông.
Hoạt động ngoài trời *QS: Thời tiết cảnh vật xung quanh
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có 1 – 3 đối tượng  – Ôn truyện: Qua đường  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 5: Từ 25/3 đến 29 tháng 3

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng Trẻ tìm hiểu các phương tiện giao thông quen thuộc.
– Trẻ biết thao tác rửa tay bằng xà phòng, biết lựa chọn trang phục phù hợp
– Nhắc nhở trẻ cất giỏ, dày dép đúng nơi quy định.
Giờ học – Trẻ biết đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, đich dắc, đổi hướng theo vach chuẩn. – Trẻ nhớ tên và nội dug câu chuyện: Ba ngọ nến  – Trẻ biết xếp tương ứng 1-1 – Có kỹ năng sử dụng giấy mầu và hồ dán để phối hợp dán đoàn tàu. – Trẻ biết 1 số luật giao thông gần gũi
Hoạt động ngoài trời *QS: Các phương tiện giao thông và chỗ từng loại xe trong khuôn viên chung cư.
*TCVĐ: Chơi tự do
*CTD: Chơi với đồ chơi
Hoạt động góc Chơi theo phương pháp Montessri với các bộ giáo cụ.
Sinh hoat chung – Trẻ biết rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn
– Trẻ biết rửa mặt chải răng hàng ngày
– Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Trẻ biết che miệng khi hắt hơi, ngáp
Sinh hoạt chiều – Làm các bài trong các tập vở – Ôn nhận biết nhóm có  3 – 4  đối tượng  – Ôn chuyện: Kiên con đi ô tô  – Làm các bài trong các tập vở  – Ôn các bài hát đã học.
Trả trẻ –  Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ-   Biết lấy cặp sách và giày dép của mình- Trẻ biết chào hỏi khi vào lớp cũng như lúc ra về.- Tập đánh răng trước khi ngủ trưa.