Chương trình

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2022 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1  THÁNG 11 Từ ngày 31/10 đến 5 /11

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép.
– Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Giờ học VĐCB: Bò chui qua cổng
TC: Bóng tròn to
Trẻ biết xâu hạt theo từng mầu xanh, vàng Trẻ nghe cô hát bài: Cô Giáo  Trẻ chú ý nghe cô đọc bài thơ: Cô giáo của em. Trẻ biết tên ba mẹ, ông bà trong gia đình của mình.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Ròng rắn lên mây, chi chi chành chành
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Ném bóng ra xa Ôn xâu vòng mầu đỏ  Ôn bài hát: Biết vâng lời mẹ  Ôn bài: Bà và cháu  – Tập dán hình trong vở tạo hình ( Tự chọn)
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

TUẦN 2 THÁNG 11 Từ ngày 7 /11 đến 12/11.

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô, hướng dẫn trẻ để giỏ, dép đúng nơi quy định.
– Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể
Giờ học Vận đông tinh: Phối hợp tay mắt, trong hoạt động: Nhồi đát, chia đất, lăn đất.
TC: Mèo và chim sẻ.
Biết được công việc của ba mẹ mình   Trẻ kể được các thành viên trong gia đình  Nhận biết đặc điểm hình tròn Tập kỹ năng mang dép, cởi dép.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Ròng rắn lên mây, chi chi chành chành
– Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Ròng rắn lên mây, chi chi chành chành
 – Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Ròng rắn lên mây, chi chi chành chành
 – Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Ròng rắn lên mây, chi chi chành chành
– Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Ròng rắn lên mây, chi chi chành chành
Hoạt động góc Vui chơi theo các góc.
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn trẻ biết ngôi bô.
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Nhẩy bật tại chỗ bằng 2 chân Ôn truyện: Cháu chào ông ạ  Ôn bài hát: Đôi dép  Ôn: Nhận biết mầu đỏ, mầu xanh  – Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình.
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

Tuần 3: Từ 14/ 11 đến 19/11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô, động viên trẻ mới đi học không khóc nhè.
– Trao đổi với phụ huynh cho trẻ đi học đúng giờ.
Giờ học Trẻ biết phối hợp tay mắt để ném banh Rèn kỹ năng phết hồ vào hình, dán vào giấy  Hát và minh họa băng nhạc cụ bài hát: Cô và mẹ Trẻ biết chú ý lăng nghe cô đọc thơ – Lễ hội mừng ngày tết của cô
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
 – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
 – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
Hoạt động góc Vui chơi với các bộ đồ chơi.
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ có nề nếp thói quen tốt.
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Trườn trên ghế băng Ôn truyện: Thỏ con không vâng lời  Chuẩn bị văn nghệ 20/11  Chuẩn bị văn nghệ 20/11  – Tập văn nghệ CB 20/11
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.
NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô, động viên trẻ mới đi học không khóc nhè.
– Trao đổi với phụ huynh cho trẻ đi học đúng giờ.
Giờ học Liên hoan văn nghệ mừng ngày hội của cô. Duyệt văn nghệ Ôn phân biệt To – Nhỏ  Trò chuyện về ngày hội của cô. Liên hoan văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam Trẻ biết chú ý lăng nghe cô đọc thơ – Trò chuyện về lễ hội của Cô giáo
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
 – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
 – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
Hoạt động góc Vui chơi với các bộ đồ chơi.
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ có nề nếp thói quen tốt.
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Trườn trên ghế băng Ôn truyện: Thỏ con không vâng lời  Chuẩn bị văn nghệ 20/11  Chuẩn bị văn nghệ 20/11  – Tập văn nghệ CB 20/11
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

Tuần 4 từ 21 đến 26/11

Tuần 5 từ 28/11 đến 3/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô, động viên trẻ mới đi học không khóc nhè.
– Trao đổi với phụ huynh cho trẻ đi học đúng giờ.
Giờ học Bò trườn qua chướng ngại vật Nhận biết búp bê, ô tô  Ôn phân biệt to – nhỏ
lần 2
Trẻ biết chú ý lăng nghe cô đọc thơ ( Thơ về cô giáo) – Nhận biết, phân biệt màu xanh, đỏ, vàng
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
 – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
  – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
 – Quan sát quang cảnh nhà trường
– Chơi trò chơi: Mèo và chim sẻ
– Chơi: Tự do
Hoạt động góc Vui chơi với các bộ đồ chơi.
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ có nề nếp thói quen tốt.
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Trườn trên ghế băng Ôn truyện: Thỏ con không vâng lời   Ôn: Phân biệt màu xanh, đỏ, vàng Ôn; nghe cô đọc thơ ( Thơ về cô giáo) Ôn: Phân biệt màu xanh, đỏ, vàng
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.