Blog with sidebar

  • Enter Your Title

THỰC ĐƠN THÁNG 12 – NĂM 2022

Date: December 1, 2022 Author: mod Categories: Thông tin, Thực đơn hàng tháng

TUẦN 1 ( Từ 28/11 đến 3/12)   THỨ SÁNG 7:30-8:15 TRƯA MẪU GIÁO 10:30-11:45 XẾ 14:15 Ăn sáng Mặn Canh…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2022 LỚP CHỒI

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – THÁNG 11 Từ ngày 31/10 đến 5/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2022 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Nhà trẻ, Thông tin

TUẦN 1  THÁNG 11 Từ ngày 31/10 đến 5 /11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 11/2022 LỚP LÁ

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1 – Từ ngày 31/10  đến 5/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẦM THÁNG 11/2022

Date: November 2, 2022 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 31/10  đến 5/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHÀ TRẺ ( 25 đến 36 tháng) THÁNG 9/2022

Date: September 1, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ

TUẦN 1 Từ ngày 5/9 đến 10/9 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7/2022 – LỚP CHỒI

Date: July 2, 2022 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4/7 : Thể dục -Bò chui qua cổng có mang…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7 NĂM 2022 – LỚP MẦM

Date: July 2, 2022 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Uncategorized

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4/7: Thể dục – Đi theo hướng thẳng -TCVĐ: những…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7 NĂM 2022 – LỚP NHÀ TRẺ

Date: July 2, 2022 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4/7: Nhận biết: -Bài thơ: bắp cải xanh -Hoạt động…

Đọc thêm

CHƯƠNG HỌC THÁNG 4/ 2021 – LỚP CHỒI

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Uncategorized

Tuần 1: Sự kiện: Sách là người bạn thân thiết của bé – Từ  5/4  – 9/4 NỘI DUNG THỨ…

Đọc thêm