Blog with sidebar

  • Enter Your Title

THỰC ĐƠN THÁNG 3 – NĂM 2022

Date: March 1, 2022 Author: mod Categories: Thông tin, Thực đơn hàng tháng

TUẦN 1 ( Từ 28/2 đến 5/3)   THỨ SÁNG 7:30-8:15 TRƯA MẪU GIÁO 10:30-11:45 XẾ 14:15 Ăn sáng Mặn Canh…

Đọc thêm

CHƯƠNG HỌC THÁNG 4/ 2021 – LỚP CHỒI

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình, Uncategorized

Tuần 1: Sự kiện: Sách là người bạn thân thiết của bé – Từ  5/4  – 9/4 NỘI DUNG THỨ…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2021 – LỚP MẦM

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Uncategorized

TUẦN 1:  Sự kiên: Sách là người bạn thân thiết của bé  – Từ ngày 5/4  đến 9/4 NỘI DUNG…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2021 – LỚP LÁ

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1:  Sự kiên: Sách là người bạn thân thiết của bé –   Từ ngày 29/3   đến 2 /4…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 /2021 LỚP 24 – 36 THÁNG

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 4 Từ ngày 5  đến 9 /4  NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP LÁ THÁNG 3/2021

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 5 tuổi (Lá), Chương trình

Các chỉ số dạy trong tháng: 3, 10, 28, 38, 43, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 84, 102, 107…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021 LỚP MẦM

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1:   Từ ngày 01  đến 06/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021 LỚP 25 – 36 THÁNG

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 3 Từ ngày 01 /63 đến  06/63   – Tuần 2: Từ 08 đến 13/3 NỘI DUNG THỨ…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021- LỚP CHỒI

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 4 tuổi (Chồi), Chương trình

TUẦN 1 – THÁNG 3 Từ ngày 1/3  đến 6/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5…

Đọc thêm

CHUONG TRÌNH HỌC THÁNG 1 + 2 / 2021 LỚP MẦM

Date: January 4, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1:  Từ ngày 4/1 đến 8/1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh…

Đọc thêm