3 tuổi (Mầm)

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ THÁNG 7 NĂM 2022 – LỚP MẦM

Date: July 2, 2022 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Uncategorized

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4/7: Thể dục – Đi theo hướng thẳng -TCVĐ: những chú gà con -Đọc các bài thơ đã thuộc 5/7: Đọc thơ – Con ve Trò chơi: vẽ phấn trên sân Rèn kĩ năng thay quần áo -Chơi ghép các lô tô trái ngược 6/7:…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4/2021 – LỚP MẦM

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng, Uncategorized

TUẦN 1:  Sự kiên: Sách là người bạn thân thiết của bé  – Từ ngày 5/4  đến 9/4 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà….

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 3/2021 LỚP MẦM

Date: March 1, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Uncategorized

TUẦN 1:   Từ ngày 01  đến 06/3 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học VĐCB: Biết bò bằng bàn tay, cẳng chân  –…

Đọc thêm

CHUONG TRÌNH HỌC THÁNG 1 + 2 / 2021 LỚP MẦM

Date: January 4, 2021 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1:  Từ ngày 4/1 đến 8/1 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học VĐCB: Bò zích zắc qua 3 điểm  Biết đọc…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẦM THÁNG 11/2020

Date: November 2, 2020 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – Từ ngày 2  đến 6/11 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học Tung bóng -TC: Về đúng số nhà Biết…

Đọc thêm

Chương trình học tháng 10/2020 lớp mầm

Date: October 1, 2020 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 –  Từ ngày 5/10 đến 9/10 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về gia đình bé , về các nhu cầu của gia đình, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học Tập…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MẦM THÁNG 9 NĂM 2020

Date: September 1, 2020 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1 – THÁNG 9 Từ ngày 7/9 đến 12/9 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng      * TDS: Tập kết hợp với bài hát* Ổn định nề nếp:- Trẻ biết xếp cặp sách lên kệ, cất giày dép- Trẻ ngồi đúng chỗ, tổ và nhận biết…

Đọc thêm

CHUONG TRÌNH HỌC THÁNG 12/2019 LỚP MẦM

Date: December 2, 2019 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Bản tin nhà trường, Chương trình, Thông tin

TUẦN 1 – Từ ngày 2/12  đến 6/12 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học – Bò  cao («n) – Bò chui qua…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ (THÁNG 8/2019) LỚP MẦM

Date: August 1, 2019 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 29/7: Thể dục – Bò dích dắc qua các vật -TCVĐ: Ca sấu lên bờ. -Đọc các bài thơ đã thuộc -Rèn kỹ năng xếp quần áo. 30/7: Đọc thơ – Thăm nhà bà Trò chơi: Gà về chuồng Rèn kĩ năng rửa mặt -Chơi…

Đọc thêm

CHƯƠNG TRINH HỌC LỚP MẦM THÁNG 5/2019

Date: May 2, 2019 Author: mod Categories: 3 tuổi (Mầm), Chương trình, Chương trình học hàng tháng

TUẦN 1:  Hà Nội mến yêu  – Từ ngày 29/4  đến 4/5/2019 NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Sinh hoạt sáng   Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần, nhắc trẻ gắn ký hiệu vào bảng đến lớp, bé ở nhà. Giờ học Ném bóng bật xa…

Đọc thêm