Chương trình

  • Enter Your Title

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 /2021 LỚP 24 – 36 THÁNG

Date: April 1, 2021 Author: mod Categories: Chương trình, Nhà trẻ, Uncategorized

TUẦN 1  THÁNG 4 Từ ngày 5  đến 9 /4 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào hỏi lễ phép.
– Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng thiên nhiên.
Giờ học Kỹ năng ném bóng vào đích đứng. Đọc thuộc bài thơ : Bóng mây.   Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc bài:  “Cháu vẽ ông mặt trời”. ( lần 1) Nhận biết số lượng một – nhiều.( Lần 1) Vẽ ông mặt trời.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi trò chơi: Tự chọn
– Chơi: Ròng rắn lên mây, …
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu. Sửa tật mút tay cho 1 số bé.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Tung bắt bóng cùng cô Ôn nhận biết mùa khô và mùa mưa  Ôn bài hát: Mùa hè đến  Ôn bài: Thơ:  Bóng mây  – Ôn xé giấy
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

TUẦN 2  THÁNG 4  Từ ngày 12 /4  đến 17 /4

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào ba mẹ đi học, biết chào cô khhi đến lớp.
– Trò chuyện với trẻ về nagyf hội của cô và mẹ
Giờ học Tung – bắt bóng cùng cô. Đọc thuộc bài thơ:  Bóng mây.  Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc bài:  “Mùa hè đến”. Ôn định hướng trong không gian. Kỹ năng xếp chồng 6 – 8 khối gỗ.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi tự do
– Chơi: Ròng rắn lên mây, quả bóng tròn to.
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu. Sửa tật mút tây ở 1 số bé
Sinh hoạt chiều -Ôn: Bò theo đường thẳng có mang vật trên lưng Ôn Nhận biết trang phục mùa hè  Ôn: Bài hát mùa hè đến Ôn chuyện: Cóc gọi mưa  Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường.

TUẦN 3  THÁNG 4 Từ ngày 19 /4  đến 24 /4

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào ba mẹ đi học, biết chào cô khhi đến lớp.
– Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông
Giờ học Nhận biết tên, đặc điểm nổi bật của cái muỗng. Đọc thuộc bài thơ:  Bóng mây. Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc bài:  “Cháu vẽ ông mặt trời”.

( lần 2)

Nhận biết số lượng một – nhiều. .( Lần 2) Vẽ ông mặt trời.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi tự do
– Chơi: Ròng rắn lên mây, quả bóng tròn to…
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu.
Sinh hoạt chiều -Ôn: Ném vào đích Ôn nhận biết các dấu hiệu của mùa khô  Ôn thơ: Bóng mây  Ôn nhận biết ngày và đêm  –  Nghe các bài hát về các hiện tượng nhiên nhiên
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường, Hướng dẫn trẻ tự tìm và tự đi giầy dép.

TUẦN 4  THÁNG 4 Từ ngày 26 /4   đến 30 /4 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Sinh hoạt sáng  – Hướng dẫn trẻ biết cất giỏ, dép đúng chỗ, biết chào ba mẹ đi học, biết chào cô khi đến lớp.
– Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông.
Giờ học Kỹ năng tự mặc quần. Đọc thuộc bài thơ: Bóng mây. Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc bài: “Cháu vẽ ông mặt trời”.

( lần 3)

Nhận biết số lượng một – nhiều. .

( Lần 2)

Vẽ ông mặt trời.
Hoạt động ngoài trời  – Quan sát thiên nhiên
– Chơi tự do
– Chơi: Tự chọn..
Hoạt động góc Chơi với đồ chơi ở các góc
Sinh hoat chung – Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
– Tô chức bưa ăn cho trẻ đúng giờ, hợp vệ sinh, trẻ ăn hết xuất, tổ chức cho trẻ ngủ đủ, ngủ ngon.
– Đánh thức các bé hay đái dầm dậy đi tiểu.
Sinh hoạt chiều -Ôn: ném vào đích nagng Ôn nhận biết: Đôi dép, đôi vớ  Ôn VĐ: Mùa hè đến  Nghe các bài hát về hiện tượng thiên nhiên.  -Ôn nhận biết: mầu vàng, đen, trắng, cam.
Trả trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở trường, Hướng dẫn trẻ tự tìm và tự đi giầy dép.